JTV Mondzorg voor kids scoort goed in TNO-onderzoek

Het ging in 2012, in vergelijking met 2005, beter met de mondgezondheid van kinderen die door JTV Mondzorg voor kids werden behandeld. Het percentage kinderen met een gaaf gebit is óf toegenomen of niet in belangrijke mate (significant) veranderd. Dit is een positieve uitkomst uit een, in opdracht van JTV Mondzorg voor kids, voor de vierde keer door TNO uitgevoerd onafhankelijk onderzoek, waarvan de resultaten in maart 2014 zijn gepresenteerd.

In de conclusie van het onderzoek wordt verder gesteld dat JTV Mondzorg voor kids er geheel in overeenstemming met het advies van het Ivoren Kruis in slaagt kinderen vòòr het derde levensjaar in de praktijk te laten komen. Verder is de tevredenheid met de tandheelkundige zorgverlening over het algemeen groot.

JTV Mondzorg voor kids is tevreden met deze uitkomst en bedankt ouders en kinderen voor het, in haar betrokken behandelaars, gestelde vertrouwen. Tegelijkertijd blijven wij investeren in de verdere verbetering van de mondgezondheid. Wij nemen de aandachtspunten in het rapport dan ook ter harte.
 

Download hier het rapport

Kijk ook op glansje.nl