Algemene voorwaarden, huisregels en tarieven

Algemene voorwaarden, huisregels en tarieven

De tarieven van JTV Mondzorg voor kids zijn met de zorgverzekeraars afgesproken en door de NZA vastgesteld. Alle tandartskosten worden 100% vergoed uit de basisverzekering. Ook het verplicht eigen risico geldt hier niet voor. Het gaat om alle reguliere tandartskosten, uitgezonderd bruggen, kronen, implantaten, bleken en beslijpen. Ook orthodontie valt niet in de basisverzekering.
JTV Mondzorg voor kids is een stichting zonder winstoogmerk.
 

Download de tarievenlijst voor 2024

Download onze algemene voorwaarden

 

Aanmelden?

Klik hier voor online aanmelden.

 

Kijk ook op glansje.nl