Halen & brengen

Halen & brengen

Voor de vestigingen: Boxmeer, Cuijk, Rotterdam Rusthoflaan, Rotterdam Rusthoflaan en Leeuwarden, bieden wij de haal- en brengservice. Dit houdt in dat kinderen vanaf vier jaar (wanneer zijzelf en hun ouders dat wensen) met personenbusjes en onder professionele begeleiding van school worden opgehaald. Na bezoek aan de praktijk worden zij weer teruggebracht. Zowel tijdens het vervoer als het verblijf in onze praktijk zijn wij voor uw kind(eren) verantwoordelijk.

Natuurlijk kunt u altijd bij de behandeling van uw kind aanwezig zijn. Laat ons dit weten. U krijgt dan een uitnodiging om met uw kind naar de praktijk te komen.

Voor de door ons te hanteren tarieven maakt JTV Mondzorg voor kids jaarlijks afspraken met zorgverzekeraars. Na een overeenstemming worden deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) officieel goedgekeurd worden. Hiervoor ontvangen wij een tariefbeschikking. Deze kosten vallen volledig onder de basisverzekering (geen eigen bijdrage nodig).

Kijk ook op glansje.nl