Kinderdagverblijven en scholen

Kinderdagverblijven en scholen

JTV Mondzorg voor kids werkt nauw samen met consultatiebureaus, kinderdagverblijven, scholen en GGD’s. Aangezien we voorlichting en preventie belangrijk vinden, hebben wij een digiles-pakket ontwikkeld om kinderen te informeren over een gezond kindergebit.

Wij werken met de Glansje preventiemethode. De prinses met de stralende glimlach speelt de hoofdrol in alle communicatiemiddelen. Wij stellen de volgende middelen kosteloos beschikbaar voor met ons samen werkende consultatiebureaus, kinderdagverblijven en scholen. Bestel een zip-pakket via info@mondzorgvoorkids.nl of bel met ons hoofdkantoor (0412) 62 59 67.

  • Poetsanimatie Glansje. Glansje poetst twee minuten samen met de kinderen, terwijl de tandenfee de kinderen aanmoedigt
  • Glansje poetsdiploma’s om aan de kinderen uit te delen als ze goed hebben gepoetst
  • Geanimeerd Glansje sprookje met voice-over: De taarten van Glansrijk. Leuk om met de kinderen te bekijken, waarom poetsen zo belangrijk is en zoet eten wel mag, maar niet teveel
  • Leaflet voedingstips voor ouders
  • Glansje kleurplaten

‘Het geheim van de kinderopvang’ is een leuk voorlees-verhaaltje met veel illustraties. Het helpt ouders om hun kinderen voor te bereiden op een eerste dag naar de kinderopvang. Kinderdagverblijven kunnen een eigen tekst en een beeldmerk toevoegen. Meer informatie? Mail naar r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl.

Met een van onze teamleden kunt u ook bespreken of een medewerker van JTV de voorlichting aan ouders en/of kinderen kan verzorgen.

In bepaalde regio’s bieden wij de haal- en brengservice. Dit houdt in dat kinderen vanaf vier jaar (wanneer zijzelf en hun ouders dat wensen) met personenbusjes en onder professionele begeleiding van school worden opgehaald. Na bezoek aan de praktijk worden zij weer teruggebracht. Zowel tijdens het vervoer als het verblijf in onze praktijk zijn wij voor de kind(eren) verantwoordelijk.

De haal- en brengservice wordt vergoed door de zorgverzekeraar op basis van een jaarlijks door de NZa vastgesteld tarief. Voor ouders en/of scholen is de service dus kosteloos. Met in het bijzonder de haal- en brengservice kan JTV Mondzorg voor kids mondzorg ontsluiten voor kinderen die anders veelal niet naar de tandarts gaan. Vooral in Rotterdam, Arnhem en Leeuwarden levert de service daarmee een cruciale bijdrage aan het terugdringen van het lage bezoek aan ‘de tandarts’. Nog steeds gaan in een aantal regio’s en stedelijke gebieden zo’n één op de vijf kinderen niet naar de tandarts! Dat kan en moet anders, vinden wij. En daarvoor is de samenwerking met GGD’s, consultatiebureaus en basisscholen van groot belang.

Niet zelden geven basisscholen aan dat de verantwoordelijkheid voor mondzorg niet bij de school ligt. Terecht, echter tegelijkertijd geldt dat we de scholen hard nodig hebben. Dat een actieve samenwerking zin en meerwaarde heeft én voor kinderen zelfs ‘leuk’ is, mag blijken uit de volgende door schooldirecties gegeven waarderingen:

RVKO Imeldaschool
‘Wij krijgen zeer positieve reacties van ouders. Ze zijn soms huiverig om hun kind mee te geven, maar ze komen altijd lachend terug. De kinderen zien het vaak als een uitje. Daardoor zijn wij als school ook enthousiast. Met de ophaaltijden wordt goed rekening gehouden met ons lesprogramma’.

RVKO Valentijnschool
‘We zijn zeer tevreden en krijgen nooit klachten. De begeleiders zijn zeer kindgericht. Het halen en brengen geeft soms even onrust, maar we begrijpen het belang en werken daarom ook graag mee aan de preventie in de klassen’.

RVKO Emmausschool
‘Team is positief. Sinds dit jaar wordt beter rekening gehouden met de citoplanning (na overleg met ons is schema aangepast). Fijne medewerkers die de kinderen goed op hun gemak stellen, bekende gezichten, elke keer dezelfde dames. Cadeautje na afloop is leuk en nu ook de Glansje poetsdoos, top idee! Ondanks kleine nadelen (enige onrust binnen de school) zou eigenlijk elk kind zonder eigen tandarts hier naar toe moeten! Mondzorg is taak van de ouders, maar helaas zijn er nog altijd ouders die het belang er niet van inzien.. Mondzorg is essentieel voor kinderen én volwassenen, ook voor de algemene gezondheid dus voorlichting aan ouders en kinderen blijft belangrijk’.

Dr. Woltjerschool
‘Wij zijn tevreden over de samenwerking en krijgen geen klachten van ouders of kinderen. Kinderen komen lachend terug. Ik had toevallig het artikel in het AD gelezen en dacht bij mijzelf dat als school zou stoppen met samenwerking via de haal- en brengservice dat kinderen dan gewoon niet meer naar de tandarts zouden gaan. Ergens vinden ze dat de ouders zelf met hun kinderen naar de tandarts zouden moeten gaan, maar ik weet dat dat dan niet gebeurt’

Dominicus
‘Ik kende deze service nog niet toen ik als directeur begon, maar van het team hoor ik positieve verhalen. Ik wil dat alle nieuwe leerlingen een inschrijfformulier meekrijgen en wil graag ook informatie voor de nieuwsbrief of website’.

De Klimop
‘Ik was wat huiverig voor het begrip schooltandarts en ben daarom een keer persoonlijk komen kijken. Nu ben ik lovend. Ik zie de kinderen huppelend met de haal- en brengservice naar de tandarts gaan en wil het liefst dat alle kinderen meedoen’.

In diverse regio’s maakt JTV Mondzorg voor kids gebruik van state-of-the art ingerichte Dental Cars (mobiele tandartspraktijken), die bij de school voor komen rijden. Ouders ontvangen een uitnodiging (een afspraakkaart) voor de halfjaarlijkse controle in een Dental Car. Natuurlijk kunnen ouders bij de behandeling zijn! Zij halen hun kind op uit de klas. Vanaf zeven jaar kunnen kinderen ook zelfstandig naar de tandarts gaan voor de halfjaarlijkse controle. Dan halen onze medewerkers de kinderen in kleine groepjes uit de klas op. Bij een eventuele behandeling wordt er altijd een afspraak met ouders en het kind gemaakt.

Ook komt JTV Mondzorg voor kids met de Dental Car bij scholen voor speciaal onderwijs.

Werkgebied dental cars
Kijk ook op glansje.nl