Werken bij JTV Mondzorg voor kids

Werken bij JTV Mondzorg voor kids

JTV Mondzorg voor kids richt zich op mondzorg voor kinderen vanaf het eerste tandje tot 18 jaar. Als Stichting maken we deel uit van de Jeugdtandverzorging in Nederland. Vanuit onze missie hebben wij bijzondere aandacht voor kinderen uit kwetsbare groepen voor wie een bezoek aan de tandarts niet vanzelfsprekend is.

JTV Mondzorg voor kids heeft twee grote praktijken in Rotterdam, zeven praktijken in Noordoost-Brabant en praktijken in Nijmegen, Arnhem en Leeuwarden. Daarnaast bieden wij met twee Dental Cars mondzorg aan op basisscholen.

Investeren in kwaliteit en samenwerking
Een wezenlijk verschil met andere praktijken is dat het rendement van onze dienstverlening wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van mondzorg en in samenwerking. Dat vind je onder meer terug in de inrichting van de praktijken en de materialen en middelen die worden gebruikt, maar ook in de afstemming tussen tandartsen en andere professionals. Al onze professionals worden nadrukkelijk betrokken bij de besluitvorming. Backoffice en directie werken vanuit het uitgangspunt ‘ontzorgen’. Wat heb jij als professional nodig om de beste kwaliteit van mondzorg te leveren.

Preventie
JTV Mondzorg voor kids investeert nadrukkelijk in preventie. Bijvoorbeeld via motivational interviewen en de QLF; mondfotografie waarmee door fluorescerend licht jonge en oude plaque in kaart wordt gebracht. Voor kinderen met angst is een videobril beschikbaar. Ondersteunend wordt gebruik gemaakt van het Glansje Preventieconcept om jonge kinderen te stimuleren in goed mondzorggedrag (poetsen en voeding).

Kwaliteitszorg
Natuurlijk is JTV Mondzorg voor kids ISO-gecertificeerd. Het kwaliteitszorgsysteem wordt ondersteund door een kwaliteitsmedewerker en kwaliteitscoaches. Er zijn in- en externe audits en continue metingen van klanttevredenheid.

Hoe we kijken naar die kwaliteit wordt ook in overleg met professionals vastgesteld. Dit is tegelijkertijd een goede basis om elkaar aan te spreken op het behoud en het ontwikkelen van die kwaliteit; samen investeren in een open op kwaliteit gerichte leercultuur.

Scholingsbeleid
Kwaliteit van mondzorg komt bovendien tot uitdrukking in een actief scholingsbeleid met jaarlijks twee collectieve scholingsdagen en een aanvullend programma door het jaar heen met avond- en zaterdagbijeenkomsten waar gedifferentieerd naar de verschillende functies nog allerhande thema’s worden besproken. Ten behoeve van het werkplezier zijn er regelmatig teamuitstapjes en teametentjes.

Samenwerking
Wij werken nauw samen met diëtisten, logopedisten en orthodontisten. Waar mogelijk werken zij zelfstandig met ons op één locatie.

Eind 2019 is de eerste praktijk van De Zorgzame Tandarts (www.dezorgzametandarts.nl) geopend, waar onder hetzelfde dak als JTV Mondzorg voor kids volwassenen terecht kunnen. Ook De Zorgzame Tandarts heeft geen winstoogmerk en focust op kwaliteit.

Vacatures
JTV Mondzorg voor kids heeft regelmatig vacatures voor tandartsen, mondhygiënisten maar ook voor preventie-, tandarts- en balieassistenten.

Voor alle professionals die bij JTV Mondzorg voor kids willen werken, geldt als eis dat zij affiniteit met kinderen hebben en uitstekend Nederlands spreken. Ook aan een klantgerichte, open communicatie met ouders en kinderen wordt onder andere in het belang van preventie hoge eisen gesteld. Verder verwachten wij dat iedereen investeert in een open, collegiale samenwerking.

Bij JTV Mondzorg voor kids zijn de meeste tandartsen in loondienst. Werken op basis van zelfstandigheid is mogelijk, echter honorering vindt niet plaats op basis van verrichtingen.

Parttime werken is mogelijk, het liefst minimaal twee dagen per week om binding met de organisatie te houden.

Een combinatie met werken voor De Zorgzame Tandarts is mogelijk. Omdat De Zorgzame Tandarts niet onder de Jeugdtandverzorging valt, kunnen tandartsen hierbij wel op basis van verrichtingen worden gehonoreerd.

Praktijkhouder op zoek naar ‘een partner voor kids’?
JTV Mondzorg voor kids werkt ook aan de ontwikkeling van een franchise-concept. Doelstelling is om via franchise de toegang voor goede mondzorg te verbeteren voor kinderen, met name uit kwetsbare groepen.

Het franchise-concept biedt onder andere gebruik van de merknaam JTV Mondzorg voor kids, de marketing en pr, de website, brochures en onze digiles voor basisscholen. Tevens support op kwaliteit, zoals een ISO-certificering, audits, het gebruik van ons kwaliteitshandboek en meer. Verder ook deelname aan onze in-company training & scholing. Tenslotte inkoopvoordeel op de aanschaf van middelen en materialen. Waar gewenst kunnen we ook afspraken maken over ondersteuning in de backoffice om zo meer ruimte te krijgen voor het werken als professional.

Belangstelling?
Is je belangstelling gewekt? Mail dan snel naar onze collega’s van Personeelszaken, Daphne van Ballegooij of Margo van de Siepkamp via personeelszaken@mondzorgvoorkids.nl. Zij informeren je graag over de vacatures of de mogelijkheid te worden opgenomen in ons kandidatenbestand.

Mailen met Raoul Trentelman, algemeen directeur, mag ook via r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl of bel voor een nadere kennismaking (overdag 0412-64 32 15, avond of weekend 06-28 48 04 08).

 

Onze vacatures vind je vaak op www.knmt.nl en op www.indeed.nl

Kijk ook op glansje.nl