Werken bij JTV

Financieel profiel, maatschappelijk betrokken, teamspeler

Profiel
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Door het reglementaire terugtreden van één van de leden, ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van JTV Mondzorg voor kids (en Stichting Mondzorg voor Ouderen) op 1 januari 2018 een vacature voor een lid Raad van Toezicht / Financieel.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directie, heeft voor de directie een klankbordfunctie en staat deze met advies terzijde. De directie en de Raad van Toezicht hanteren de Zorgbrede Governancecode. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de NVTZ.

Teneinde een optimaal samenspel tussen Raad van Toezicht en de bestuurder te behouden c.q. de juiste balans tussen afstand en nabijheid duurzaam te realiseren, zijn de volgende succesfactoren van toepassing: elkaar ruimte geven gebaseerd op wederzijds vertrouwen, kwaliteit van de informatie, open dialoog, toezicht op proces, het huis op orde (structuur, verslaglegging, regelgeving enzovoorts), nakomen van afspraken, teamontwikkeling en reflectie.

Algemeen profiel
Voor deze vacature gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een financieel profiel.

Bijvoorbeeld een (bedrijfskundig) controller met kennis van of ervaring in de (mond)zorg. Dit lid neemt jaarlijks deel aan de audit commissie (goedkeuring jaarrekening). Ervaring in de (financiering van de) mondzorg is en pré. Verder vragen we:

  • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Afhankelijk van de toevoegde waarde van de inhoudelijke expertise kan de ‘eis’ bestuurlijke ervaring anders worden gewogen;
  • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Vermogen en attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan, het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen en toezicht in teamverband uit te oefenen
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
  • Capaciteiten om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
  • Voldoende beschikbaarheid (circa 8 keer per jaar, exclusief bijzondere bijeenkomsten)

Kom in gesprek
Voor meer informatie over de vacature neemt u contact op met mevrouw K. van Huis, Voorzitter Raad van Toezicht, 06 421 76 755.

Heeft u belangstelling, dan kunt u reageren via JTV Mondzorg voor kids t.a.v. mw. J. Willemsen, directiesecretariaat, e-mail: jose@mondzorgvoorkids.nl. U ontvangt dan een uitgebreid profiel. Ook uw sollicitatie kunt u naar dit adres mailen.

De reactietermijn sluit op 31 oktober 2017. Voor de sollicitatiegesprekken verzoeken wij kandidaten maandag 6 en maandag 20 november te reserveren. De gesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor te Oss.

Voor meer informatie zie: www.mondzorgvoorkids.nl, www.mondzorgvoorouderen.nl en www.glansje.nl

Resultaat- en kwaliteitsgericht met bedrijfskundige kwaliteiten. Deeltijd, 24 – 28 uur

Je resultaatgebieden
Als praktijkmanager NNO Brabant ben je eindverantwoordelijk voor het resultaat van onze kindgerichte praktijken in o.a. Oss, Uden, Cuijk en Boxmeer en de Dental Cars. Binnen heldere beleidskaders en resultaatgebieden regisseer je de werkzaamheden, draag je zorg voor een adequate planning en roostering en geef je leiding aan medewerkers. Je hebt een scherp oog voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en (logistieke)werkprocessen. In een duale samenwerking met de senior tandarts signaleer je knelpunten in de juiste afstemming tussen patiëntenstromen, bezetting, performance en middelen en werk je resultaatgericht aan de oplossingen.

Je begeleidt, instrueert, coacht en motiveert de medewerkers op resultaat, waarbij je op een open, transparante en heldere wijze communiceert. Je organiseert adequaat (team- en behandelaren)overleg. Ten slotte houd je toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de praktijk, ziet toe op het naleven van gemaakte afspraken m.b.t. de geldende wet- en regelgeving, procedures, protocollen en voorschriften. In deze ben je verantwoordelijk voor (kwaliteit)audits en diverse zaken m.b.t. veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden (KEW-dossier, RI&E etc.). Bij dit alles is bewaken en bevorderen van kwaliteit steeds het uitgangspunt.

Als praktijkmanager geef je leiding aan circa 25 medewerkers, neem je actief deel aan het Managementteam en rapporteert aan de algemeen directeur.

Je profiel
Je hebt een afgeronde HBO-studie (bedrijfskundig / management) met tenminste enkele jaren ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie de mondzorg, mogelijk aangevuld met enkele jaren ervaring als behandelaar. Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met capaciteitsplanning (plannen en roosteren) en het analyseren van en ‘sturen’ op kengetallen. Verder heb je actuele kennis van relevante wet- en regelgeving, (hygiëne)protocollen, instructies en richtlijnen. Een grondige kennis van Exquise is vereist, alsmede kennis van relevante automatiseringspakketten (windows, Excel) en kennis van kwaliteitssystemen en –instrumenten (KEW, ISO, etc.). Als mens ben je open, aanspreekbaar en gericht op (samen) leren. Je communiceert helder, hebt gevoel voor humor en het geven en ontvangen van feedback is kenmerkend voor je (leidinggevende) stijl. Uiteraard heb je affiniteit met het werken met kinderen.

Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor ondernemen in een kwaliteitsgerichte en innovatieve omgeving. Verder een open, informele (leer)cultuur. Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand, een nette pensioenregeling (PFZW) en opleidingsfaciliteiten. Salarisindicatie: €3.300 tot €4.400,- per maand, op basis van 36 uur.

Ben je behandelaar en wens je tevens meer-uren ‘aan de stoel‘ te werken, dan is dat bespreekbaar.

Kom in gesprek!
Is je belangstelling gewekt? Mail dan snel je motivatiebrief met CV naar Margo van de Siepkamp, medewerker HR, m.vande.siepkamp@mondzorgvoorkids.nl. Wil je eerst nog nadere informatie, mail of bel dan met Raoul Trentelman, algemeen directeur, r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl , telefoon overdag 0412-64 32 15, avond of weekend 06-28 48 04 08.

Gelet op een indiensttreding per direct of zo spoedig mogelijk is er geen sluitingsdatum en nodigen we geschikte kandidaten zo spoedig mogelijk uit voor een eerste kennismaking.   

Kwaliteitsgericht, kritisch teamspeler, bouwer, minimaal 16 uur p/w

Een bezoek aan de tandartspraktijk is voor een kind een hele ervaring. Bij JTV Mondzorg voor kids begrijpen we dat maar al te goed. Zowel in de voorlichting en preventie, die altijd voorop staat, als in de behandeling van het kinder- of jong volwassenen gebit waar dat nodig is. Eigenlijk begrijpen we het niet, we ‘voelen’ het; want al onze professionals hebben vanuit hun hart bewust gekozen voor het werken met kinderen. Met soms al meer dan twintig jaar ervaring staan hun ‘hart’ en ‘hoofd’ garant voor een schat aan gespecialiseerde ervaring. En juist deze specialisatie ervaren kinderen. In de persoonlijke sfeer bij de begroeting. En zeker ook in de beschikbare (behandel)tijd; we kijken niet op de klok. Zo is er ruimte voor wat extra, op het kind gerichte uitleg. Over de controle of de behandeling. En zo zijn ouders niet verbaasd als een behandelaar ter geruststelling voor het kind een liedje zingt, een boor een ‘brommetje’ wordt genoemd of de verdoving ‘slaapdruppels’ heten. Bij JTV Mondzorg voor kids is dat nu eenmaal heel gewoon.

Onze specialisatie als professional ziet u ook in onze tandheelkundige middelen en materialen. Ook daar staat het kind centraal en is de keuze van de tandartsen (niet die van de ‘bedrijfsvoering’) bepalend voor de inkoop. Dat kan omdat JTV Mondzorg voor kids een stichting zonder winstoogmerk is. Eventuele ‘winst’ wordt geïnvesteerd in verbetering van kwaliteit van onze mensen en middelen. Zo werken wij voor de röntgenfoto’s als het even kan met sensoren in plaats van de traditionele fosforplaatjes. Dat is kostbaar, maar de stralingsbelasting voor uw kind is daarmee fors lager. En dat maakt tot het verschil. En zo investeren wij bijvoorbeeld ook in de QLF- mondfotografie om het ontstaan van gaatjes (cariës) nog vroeger te kunnen waarnemen. Ook dat maakt een positief verschil in het voorkomen van cariës.         

Specialist in mondzorg voor kinderen
Bij JTV Mondzorg voor kids draait alles om kinderen. We hebben ruime ervaring met en kennis van het melkgebit én het blijvende gebit van kinderen tot 18 jaar. Al  onze medewerkers zijn hoog opgeleid en krijgen continu (bij)scholing. JTV Mondzorg voor kids investeert ook veel in voorlichting en preventie. Zo biedt zij basisscholen een digi-lespakket voor in de klas en brengt zij zelfs speciale sprookjes uit om kinderen spelenderwijs goed mondzorg-gedrag te leren. Kijk op glansje.nl.

Ons aanbod
Ben je tandarts en kies je bewust voor mondzorg voor kinderen?. Sta je voor kwaliteit en samenwerking in een samenspel tussen collega professionals, kind en ouders. Stimuleer je collega's verantwoordelijkheid te nemen en durf je (samen) te leren. Aan de stoel en breder, door mee te denken in de verdere ontwikkeling van de organisatie? Dan gaan wij graag het gesprek met je aan.

Kom in gesprek!
Is je belangstelling gewekt? Mail dan snel naar Raoul Trentelman, algemeen directeur, r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl of bel voor een nadere kennismaking (overdag 0412-64 32 15, avond of weekend 06-28 48 04 08).

Meer in voor zelfstandig ondernemerschap?

Ben je meer ondernemer en wil je als zelfstandig ondernemer/algemeen practicus algemene mondzorg voor volwassenen leveren? Ook dan zijn er in NNO Brabant en in Rotterdam mogelijkheden. Zo zijn we voor onze moderne praktijken in Oss, Cuijk en Uden op zoek naar kwaliteitsgerichte tandartsen die tegen aantrekkelijke voorwaarden en in samenwerking met JTV Mondzorg voor kids willen bouwen aan een eigen praktijk voor mondzorg aan volwassenen. Ditzelfde geldt voor onze nieuwe vestiging op de Beukelsdijk in Rotterdam, die in de komende maanden volgens de laatste inzichten wordt ingericht en medio augustus feestelijk opent.

Kom in gesprek!
Is je belangstelling gewekt? Mail dan snel naar Raoul Trentelman, algemeen directeur, r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl of bel voor een nadere kennismaking (overdag 0412-64 32 15, avond of weekend 06-28 48 04 08).

Ons franchiseconcept

JTV Mondzorg voor kids werkt ook aan de ontwikkeling van een franchise-concept. Doelstelling is middels franchise de toegang voor goede mondzorg aan in het bijzonder kinderen uit kwetsbare groepen - voor wie frequent het bezoek aan de tandarts geen vanzelfsprekendheid is - te verbeteren.

Het franchise-concept biedt onder andere gebruik van de merknaam JTV Mondzorg voor kids; de marketing en pr, de website, brochures en onze digi-les voor basisscholen. Tevens support op kwaliteit, zoals een ISO-certificering, audits, het gebruik van ons kwaliteitshandboek en meer. Verder  ook deelname aan onze in-company training & scholing. Tenslotte inkoopvoordeel op de aanschaf van middelen en materialen. Waar gewenst kunnen we ook afspraken maken over ondersteuning in de backoffice. Om zo meer ruimte te krijgen voor het werken als professional.    

Kom in gesprek!
Is je belangstelling gewekt? Voor het werken bij JTV Mondzorg voor kids, voor samenwerking in de mondzorg voor volwassenen of gebruik van het franchiseconcept?. Mail dan snel naar Raoul Trentelman, algemeen directeur, r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl of bel voor een nadere kennismaking (overdag 0412-64 32 15, avond of weekend 06-28 48 04 08).

Kijk ook op glansje.nl