JTV praktijken in Nijmegen en Arnhem

JTV praktijken in Nijmegen en Arnhem

JTV Mondzorg voor kids is er ook voor kinderen in Nijmegen en Arnhem. JTV heeft een nauwe samenwerking met Radboudumc gericht op het opleiden van tandartsen, het delen van kennis en ervaring en onderzoek. In Nijmegen vindt u ons dan ook op het Kliniekenplein, het bruisende centrum van ontwikkelingen op het gebied van het kindergebit. JTV heeft 5 parkeerplaatsen gereserveerd voor cliënten. Vraag ernaar bij de balie. Wij maken graag kennis met u en uw kinderen. Bel met de praktijk dichtbij u in de buurt of meld u aan via deze website.

Nijmegen
Radboudumc Tandheelkunde
afdeling Kliniekenplein
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
024-3889403
nijmegen@mondzorgvoorkids.nl

Centrum Arnhem
Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem
026-2025005
arnhem@mondzorgvoorkids.nl

Vind ons ook op: Facebook logo

De zorgmail is alleen bedoeld voor voor doorverwijzers zoals tandartsen, etc.

Nijmegen
jtvnijmegenbv@zorgmail.nl

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. De KNMT werkt samen met de NVM-mondhygiënisten (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) voor de visitatie van mondhygiënisten.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en/of mondhygiënisten hebben deelgenomen.

Kijk ook op glansje.nl