JTV praktijken in Rotterdam

JTV praktijken in Rotterdam

Rotterdam

In Rotterdam heeft JTV Mondzorg voor kids twee moderne praktijken. Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de basisverzekering. Dat geldt ook voor onze bijzondere haal- en brengservice in Rotterdam. Kinderen vanaf vier jaar (wanneer zijzelf en hun ouders/verzorgers dat wensen) worden met personenbusjes en onder professionele begeleiding van school opgehaald. Na het bezoek aan de praktijk worden zij weer teruggebracht. Zowel tijdens het vervoer als het verblijf in onze praktijk zijn wij voor de kind(eren) verantwoordelijk. Bel voor meer informatie over onze praktijken.

Rotterdam
Beukelsdijk 107-109
3021 AE Rotterdam
010-411 69 60
baliebeukelsdijk@mondzorgvoorkids.nl

Rotterdam
Rusthoflaan 26
3034XL, Rotterdam
010-2140733
balierusthoflaan@mondzorgvoorkids.nl

Vind ons ook op: Facebook logo

De zorgmail is alleen bedoeld voor voor doorverwijzers zoals tandartsen, etc.

Roterdam
jtvrotterdambv@zorgmail.nl

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. De KNMT werkt samen met de NVM-mondhygiënisten (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) voor de visitatie van mondhygiënisten.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en/of mondhygiënisten hebben deelgenomen.

Kijk ook op glansje.nl